Contact

Phuong Hoang Pest Control Ltd.

  • Headquarter: 21/7 Nguyen Ngoc Phuong str., Ward 19, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh, Vietnam
  • Branch: Thoi Hoa, Vinh Loc , Binh Chanh, Ho Chi Minh
  • Hotline: 0909 075 147
  • Email: ph.hcmc@gmail.com
  • Working hour: 24/7

Tư Vấn Diệt Côn Trùng Miễn Phí